Wariant rozszerzony

Kurs pierwszej pomocy – wariant rozszerzony, realizowany jest zgodnie z najnowszymi Wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji.
W skład kursu wchodzą: wykład oraz ćwiczenia praktyczne na fantomach.

Szkolenie obejmuje:
• Resuscytację Krążeniowo- Oddechową u osób dorosłych + Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED)
• Zastosowanie Pozycji Bocznej Bezpiecznej
• Postępowanie w przypadku niektórych stanów zagrożenia życia

Wykład obejmuje:
• Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
• Zawiadomienie o zdarzeniu: łańcuch ratunkowy
• Prowadzenie Resuscytacji Krążeniowo- Oddechowej wraz z użyciem AED
• Zastosowanie pozycji Bocznej Bezpiecznej
• Patomechanizm niektórych stanów zagrożenia życia
• Wstrząs hipowolemiczny
• Oparzenia
• Duszność
• Porażenia Prądem
• Zadławienia
• Zawał mięśnia sercowego
• Napad Padaczkowy

Ćwiczenia obejmują:

• Ocena Bezpieczeństwa.
• Metody Udrażniania Dróg Oddechowych.
• Prowadzenie Resuscytacji Krążeniowo- Oddechowej.
• Zastosowanie Pozycji Bocznej Bezpiecznej.
• Zastosowanie Pozycji Przeciwwstrząsowej.
• Wykonywanie Opatrunków.

Postępowanie w przypadku:

• Oparzeń,
• Porażenia Prądem,
• Zadławień,
• Zawału mięśnia sercowego,
• Duszności,
• Napadu Padaczki.

Po zakończonym kursie uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenie o zdobytych umiejętnościach.

Wariant rozszerzony

  • Kategoria: Kurs
  • Wykład teoretyczny: 2 godzin
  • Ćwiczenia praktyczne: 6 godziny