Kwalifikowana pierwsza pomoc
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy realizowany przez Fundację TPR pozwala uzyskać tytuł „Ratownika” zgodnie z art.13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Po odbyciu całości kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu, każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie mówiące o ukończeniu kursu i otrzymaniu tytułu „Ratownika”

Kwalifikowana pierwsza pomoc